Жеребьевка 5 тура. Октябрьский кубок Бурятии 2016.


02.10.2016

  Следующий тур в пятницу 7 октября в 17.00!
Table White Score Black Score Results
1 Matveev, Nikolay 3,5 Danzandorzhiev, Bulat 3,5
2 Gyrgenova, Ekaterina 3,5 Khubukshanov, Erdem 3,5
3 Irinchinov, Vladimir 3,5 Kuzmin, Andrey. 3
4 Radnaev, Anatoly 3 Bazyrtsyrenov, Kirill 3
5 Bainov, Dmitry 3 Maximov, Vadim 3
6 Namzhilon, Tsyren 3 Balkhanov, Konstantin 3
7 Yangutov, Aleksey 2,5 Chyndygyr, Tamerlan 2,5
8 Dashdorzh, Dashanima 2,5 Alekseev, Danil 2,5
9 Dashdorzh, Ariunaa 2,5 Gocheev, Ochir 2,5
10 Zabanov, Zhalsan 2 Damdinova, Auna 2
11 Bairova, Katerina 2 Munkodugarov, Sanzhi 2
12 Ayushiev, Ayur 2 Mongush, Kezhik 2
13 Buzhinaev, Andrei 2 Vakhrushev, Valeriy 2
14 Gomboev, Vladimir 2 Dondubon, Dmitry 2
15 Urzhanov, Zhargal 2 Achituev, Erdem 2
16 Bazarova, Yumzhana 2 Toktonov, Georgiy 1,5
17 Sizov, Lev 1,5 Dobshinov, Vladislav 1,5
18 Komissarova, Soigina 1,5 Pakeeva, Namlana 1,5
19 Khurkhesova, Viktoriya 1,5 Entaev, Alexander 1,5
20 Tyugashev, Grigoriy 1,5 Tsybikova, Elina 1,5
21 Motoev, Vadim 1 Merdygeev, Zorigto 1
22 Turusova, Kira 1 Bazarov, Arslan 1
23 Gomboev, Nikolay 1 Tsybenov, Arsalan 1
24 Arkhincheev, Vladislav 0 Babarinov Aldar 0
- Sargaeva, Darima 0 bye