Жеребьевка 7 тура II Суперфинала Чемпионата Бурятии


08.01.2014

1

Obolenskikh, Dmitry

5,5

Tunik, Sergey

4,5

2

Batchuluun, Tsegmed

4,5

Shomoev, Anton

5

3

Badmatsyrenov, Oleg

4

Tugarin, Anton

4,5

4

Andreev, Afrikan

4

Tsydypov, Zhamsaran

4

5

Samdanov, Samdan

4

Dashibalov, Erdem

4

6

Pushkarev, Dmitry

3,5

Khantuev, Alexander

3,5

7

Kron, Valentin

3,5

Batchimeg, Tuvshintugs

3

8

Ivakhinova, Inna

3

Angarov, Dmitriy

3

9

Dondukov, Sengdorji

3

Rinchinov, Beligto

3

10

Baldarov, Aur

3

Buldaev, Nikolay

3

11

Baljiev, Chingiz

3

Zhuk, Valeriy

3

12

Orshonova, Elena

2,5

Brylev, Igor

2,5

13

Kharakhinov, Aldar

2,5

Samdanova, Surena

2,5

14

Irinchinov, Vladimir

2

Dambaev, Bilikto

2

15

Zhaltsanov, Igor

1,5

Snetkov, Ivan

2

16

Malanova, Aryuna

1,5

Mogloev, Alexander

2

17

Bazhenov, Aleksandr

1

Bochkarev, Yuriy

2

18

Garmaev, Lubsan

1

Leonov, Mikhail

1,5