Апрельский рейтинговый турнир. Жеребьевка 9 тура. ВНИМАНИЕ!!!! ТУР в 17.30!!!!!


11.04.2018Доска Ст.ном. Имя Очки Рез. Очки Имя Ст.ном.
1 2 Angarov Dmitriy 7   5? Dashdorzh Dashanima 6
2 3 Buldaev Nikolay 6   6? Bazyrtsyrenov Kirill 5
3 19 Ayushiev Ayur 6   6 Andreev Afrikan 1
4 8 Dobshinov Vladislav 5?   5? Balkhanov Konstantin 10
5 4 Radnaev Anatoly 5   5 Budaev Dashidorzho 20
6 7 Maximov Vadim 5   5 Baldaev Zorikto 29
7 17 Namzhilon Tsyren 5   5 Khakhanov Vladimir 9
8 23 Sizov Lev 4?   4? Alekseev Danil 12
9 15 Toktonov Georgiy 4?   4? Dondukov Vladislav 26
10 28 Zhambalzhav Erzhena 4?   4? Damdinova Auna 22
11 11 Kuzmin Andrey. 4   4? Tsyndymeev Sergey 50
12 13 Khatuev Bair 4   4 Dashdorzh Ariunaa 25
13 14 Tudupov Gennadiy 4   4 Zhigzhitova Tungalag 16
14 27 Dymchikov Aur 4   4 Avazov Semen 18
15 21 Burtoin  Boris 3?   3? Budaeva Victoria 47
16 34 Zhambalov Bator 3?   3? Zhidkov Kirill 30
17 31 Turusova Kira 3?   3? Gyrylova Ayana 48
18 33 Arkhincheev Vladislav 3?   3? Buzhinaeva Daria 37
19 44 Duntsaev Ardan 3   3 Vakhrushev Valeriy 24
20 49 Khartanov Platon 3   3 Ochirov Artem 32
21 35 Sargaeva Darima 3   3 Darmaev Syjip 36
22 39 Tsyrempilov Naydan 3   2? Bazarov Mikhail 46
23 38 Tsyrempilov Zorigto 2?   1 Badmaev Maksar 40
24 45 Arsalanova Medegma 1   2? Khulugurova Amalia 43
25 42 Sheshukov Sergei 2   1 Dorzhiev Bato 41