8 .


24.02.2018

8 25.02.2018 10.00
..   . ..
1 2   Angarov Dmitry 5?   6 Khurkhesova Viktoriya 16
2 1 FM Andreev Afrikan 5?   5? Leonov Mikhail 4
3 3   Buldaev Nikolai 5?   5? Bazyrtsyrenov Kirill 13
4 22   Danzandorzhiev Bulat 5   5 Gyrgenova Ekaterina 5
5 8   Zhaltsanov Igor 5   5 Radnaev Anatoly 9
6 18   Dashdorzh Dashanima 5   5 Arbynova Agniya 11
7 10   Chyndygyr Tamerlan 4?   5 Dobshinov Vladislav 19
8 30   Mongush Kezhik 4?   4? Maximov Vadim 15
9 31   Tudupov Gennadiy 4?   4? Alekseev Danil 21
10 45   Sizov Lev 4?   4? Ayushiev Ayur 26
11 6 WFM Samdanova Surena 4   4 Bainov Dmitry 32
12 14   Khakhanov Vladimir 4   4 Budaev Dashidorzho 33
13 23   Danilov Nikolay N. 4   4 Vakhrushev Valeriy 36
14 37   Burtoin Boris 4   4 Toktonov Georgiy 24
15 40   Dondukov Vladislav 4   4 Khatuev Bair 25
16 49   Babarinov Aldar 4   4 Tsybenov  Arsalan 29
17 12   Semenov Leonid 3?   3? Komissarova Soigina 43
18 42   Urzhanov Zhargal 3?   3? Kirillov Ayusha 20
19 44   Trots Oleg 3?   3? Dashdorzh Ariunaa 28
20 34   Zabanov Zhalsan 3?   3? Semenova Marina 53
21 38   Merdygeev Zorigto 3?   3? Simbelov Roman T. 47
22 52   Balzhinov Slava 3   3 Kuzmin Andrey. 17
23 50   Darmaeva Nomina 3   3 Pakeeva Namlana 27
24 74   Zhidkov Kirill 3   3 Gomboev Vladimir 35
25 46   Motoev Vadim 3   3 Arkhincheev Vladislav 59
26 51   Gomboev Nikolay 2?   3 Sangaev Tsyren 72
27 68   Khulugurova Amalia 2?   2? Zhambalzhav Erzhena 41
28 56   Tykheev Aldar 2?   2? Buzhinaeva Daria 64
29 63   Tsyrempilov Naidan 2?   2? Ochirov Artem 61
30 70   Bogdanov Aldar 2?   2 Sanzhikhanova Arina 62
31 48   Khamnueva Mariya 2   2 Badmaev Damba 69
32 73   Sheshukov Sergei 2   2 Darmaev Syjip 65
33 66   Bituev Roman 1   1? Zhambalov Bator 57
  67   Duntsaev Ardan 1?     Bye