ФЕВРАЛЬ-2016. Жеребьевка 6 тура


23.02.2018

Chess Cup Buryatia-February-2018
Тур 6 на 24.02.2018 в   10.00
Доска Ст.ном.   Имя Очки Рез. Очки   Имя Ст.ном.
1 4   Leonov Mikhail 4?   5   Buldaev Nikolai 3
2 10   Chyndygyr Tamerlan 4   4 FM Andreev Afrikan 1
3 2   Angarov Dmitry 4   4   Radnaev Anatoly 9
4 8   Zhaltsanov Igor 4   4   Arbynova Agniya 11
5 12   Semenov Leonid 3?   4   Khurkhesova Viktoriya 16
6 18   Dashdorzh Dashanima 3?   3?   Gyrgenova Ekaterina 5
7 6 WFM Samdanova Surena 3?   3?   Vakhrushev Valeriy 36
8 15   Maximov Vadim 3?   3?   Bazyrtsyrenov Kirill 13
9 7   Irinchinov Vladimir 3   3?   Tudupov Gennadiy 31
10 14   Khakhanov Vladimir 3   3   Tsybenov  Arsalan 29
11 33   Budaev Dashidorzho 3   3   Kuzmin Andrey. 17
12 32   Bainov Dmitry 3   3   Dobshinov Vladislav 19
13 42   Urzhanov Zhargal 3   3   Alekseev Danil 21
14 22   Danzandorzhiev Bulat 3   3   Gomboev Vladimir 35
15 49   Babarinov Aldar 3   3   Danilov Nikolay N. 23
16 72   Sangaev Tsyren 3   3   Khatuev Bair 25
17 26   Ayushiev Ayur 2?   3   Balzhinimaev Bato 39
18 28   Dashdorzh Ariunaa 2?   2?   Simbelov Roman T. 47
19 44   Trots Oleg 2?   2?   Mongush Kezhik 30
20 34   Zabanov Zhalsan 2?   2?   Gomboev Nikolay 51
21 45   Sizov Lev 2?   2?   Komissarova Soigina 43
22 48   Khamnueva Mariya 2   2   Kirillov Ayusha 20
23 24   Toktonov Georgiy 2   2   Darmaeva Nomina 50
24 52   Balzhinov Slava 2   2   Pakeeva Namlana 27
25 58   Shomoeva Daria 2   2   Burtoin Boris 37
26 38   Merdygeev Zorigto 2   2   Badmaev Damba 69
27 40   Dondukov Vladislav 2   2   Darmaev Syjip 65
28 73   Sheshukov Sergei 2   2   Motoev Vadim 46
29 74   Zhidkov Kirill 2   1?   Semenova Marina 53
30 59   Arkhincheev Vladislav 1?   1?   Zhambalzhav Erzhena 41
31 56   Tykheev Aldar 1?   1?   Duntsaev Ardan 67
32 70   Bogdanov Aldar 1   1   Zhambalov Bator 57
33 61   Ochirov Artem 1   1   Khulugurova Amalia 68
34 71   Budaeva Victoria 1   1   Tsyrempilov Naidan 63
35 62   Sanzhikhanova Arina 0   0   Bituev Roman 66